Potrzeszcz (Miliaria calandra)


Potrzeszcz - Miliaria calandra
Potrzeszcz (Miliaria calandra) ang. Corn Bunting, jest największym przedstawicielem rodziny trznadlowatych w Polsce. Ma jasno-brązowy wierzch z ciemnymi plamiami i szarawy brzuch, także ciemno-paskowany. Najłatwiej go rozpoznać po masywnej sylwetce i grubym dziobie. Śpiewa w dobrze widocznym miejscu, na szczycie niewysokiego drzewa albo na linii elektrycznej. Śpiew trzeszczący (stąd nazwa), podobny do głosu trznadla. Występuje na suchych terenach rolniczych, polach, łąkach i nieużytkach z nielicznymi drzewami lub innymi miejscami do śpiewu. Unika terenów silniej zadrzewionych. Gniazdo na ziemi, doskonale ukryte wśród roślinności. W maju składa 4-6 żółto-białych, gęsto-nakrapianych jaj. Potrzeszcz żywi się nasionami i owadami. Lokalnie (częściej w zachodniej Polsce) zimuje w małych stadach.

zdjęcie potrzeszcza

Potrzeszcz - Miliaria calandra

śpiew potrzeszczaŚpiew potrzeszcza jest charakterystyczną melodią pól i łąk.


© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Potrzeszcz