Czapla biała (Egretta alba)


Czapla biała - Egretta alba
Czapla biała (Egretta alba), ang. Great Egret, jest podobna do czapli nadobnej. Biała jest rozmiarów czapli siwej, nadobna natomiast jest o wiele mniejsza. W szacie młodocianej nogi czapli białej są ciemnoszare, a dziób żółty ( u nadobnej nigdy nie jest całkowicie żółty), w godowej natomiast, koniec dziobu staje się czarny, a nogi są częściowo żółte. Pojedyncze ptaki można spotkać niemal w całej Europie. Występuje na rozległych podmokłych obszarach wód śródlądowych i deltach rzek. Przeważnie unika terenów gęsto zadrzewionych. Gniazduje w koloniach (często z innymi czaplowatymi) znajdujących się w trzcinach, w krzakach, sporadycznie na pojedynczych drzewach. Samica składa 4 - 5 niebieskozielonych jaj. Dawniej czapla biała odbywała sporadycznie lęgi w Polsce, później nie znaleziono żadnych koloni. Obecnie znamy chyba tylko jedno miejsce koloni lęgowej czapli białej w Polsce.
fotografia dorosłej czapli białej
Powyżej lęgowa czapla biała. Wyróżniają ją czarny dziób z zielonym kantarkiem
(okolica od oka do dzioba) oraz różowawe nogi.


czapla biała w szacie spoczynkowej
Dorosły osobnik w szacie spoczynkowej (żółty dziób i czarne nogi).

Czapla biała - Egretta alba Czapla biała - Egretta alba
W szacie godowej czapla biała ma czarny dziób, w spoczynkowej i młodocianej żółty z czarną końcówką.

ptak z rybą w dziobie

czapla z upolowanym gryzoniem
Czapla biała poluje zarówno na polach jak i zbiornikach wodnych.

czapla biała z rybą w dziobie

czapla z upolowaną rybą

czaple białe i siwa
Czapla siwa w stadzie czapli białych.

czaple białe w szacie młodocianej

lecące czaple

po polowaniu na ryby

czaple białe na Jeziorsku
Koczujące stado czapli białych na zbiorniku Jeziorsko w centralnej Polsce.

Czapla biała - Jeziorsko


Czapla biała - podobne gatunki

Czapla biała - Egretta alba
Do czapli białej stosunkowo podobna jest czapla nadobna. Jest od niej jednak znacząco mniejsza, a ponadto ma zawsze czarne nogi z żółtymi stopami.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Czapla biała